มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Thai Heart Foundation

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  :: Thai Heart Foundation

กิจกรรมหลักของมูลนิธิหัวใจ

 กระโดดเชือก
กิจกรรมมูลนิธีหัวใจ
การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค

การแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในปี ๒๕๕๙
โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา

โครงการผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2559
ช่วยกันโหวต นุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร ในรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ Sing Your Face Off ทางช่อง 7

ช่วยกันโหวต นุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร ในรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ Sing Your Face Off ทางช่อง 7 ทุกวันเสาร์ เวลา 15.45 น. หรือจะโหวตผ่านทาง @jooxth หรือ http://music.sanook.com ได้วันละ 1 ครั้ง เพื่อชนะการแข่งขันแต่ละสัปดาห์เพื่อนำเงิน 100,000 บาท บริจาคให้กับ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ )
คุณสุวดี พึ่งบุญพระ กรรมการผู้จัดการ และคณะ พีพี กรุ๊ป บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

"คุณสุวดี พึ่งบุญพระ กรรมการผู้จัดการ และคณะ พีพี กรุ๊ป บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ณ ห้องประชุมสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี โดยมี ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ / คุณธาริษา วัฒนเกส / คุณธัญญา สุรัสวดี / คุณรัชดา บุลยเลิศ และ คุณปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ"
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 32,500 บาท ในวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

โครงการ “กระโดดเชือก ทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ”


โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)


โครงการอาหารไทย หัวใจดี “อาหารรักษ์หัวใจ”

กิจกรรมต่างๆ

วารสาร "สารหัวใจ"

ลิงค์เพื่อนบ้าน